JUHO NORRENA
kouluttaja | tietokirjailija

Suosituimmat koulutukset:

Kaikista koulutuksista on sovittavissa alustus tai luento, työpaja tai eri pituisia koulutuskokonaisuuksia veso- tai kiky-päiviin.

Kaikki koulutukset sisältävät runsaasti käytännön vinkkejä ja konkreettisia esimerkkejä eri luokkatasoille.


Laaja-alainen osaaminen

 • Mitä laaja-alainen osaaminen on ja mitä se tarkoittaa opettajan työn näkökulmasta?
 • Kuinka laaja-alaista osaamista arvioidaan?
 • Miten laaja-alaista osaamista voi edistää osana oppiaineita?
 • Malli laaja-alaisen osaamisen edistämisestä
 • Perustuu pääosin kirjaan Laaja-alainen osaaminen käytäntöön (Edita Publishing, 2016)


Itseohjautuvuus

 • Mitä itseohjautuvuus tarkoittaa ja miten se liittyy opetussuunnitelmaan?
 • Miksi itseohjautuvuus on keskeinen taito nyt ja tulevaisuudessa?
 • Miten itseohjautuvuutta voi edistää ja oppia?
 • Perustuu kirjaan Oman oppimisen kapteeni (PS-kustannus, 2019)


 Luottamuksen kehä

 • Miten rakennetaan yhteisön yhteistä pedagogiikkaa?
 • Luottamus osallisuuden ja luovuuden perustana
 • Pedagogiset mallit oppivan yhteisön työvälineinä
 • Luottamuksen kehän idea, käyttö ja sovellukset
 • Perustuu pääosin kirjoihin Ryhmä oppimaan! (PS-kustannus, 2016) ja Innostava koulun muutos (PS-kustannus, 2015)

 

Täällä olen jo käynyt: