JUHO NORRENA
kouluttaja | tietokirjailija

Juho Norrena

s. 3.5.1982

Opetuspäällikkö, Lapua

Filosofian tohtori

Tietokirjailija

Kouluttaja

Julkaisuja:

  • Opettajan vaikeat kysymykset - Arvot, rajat ja työn merkityksellisyys (PS-kustannus 2021). Kirja ja selviytymisopas asioista, jotka haastavat opettajan ajattelun, jaksamisen, kutsumuksen ja lopulta hyvinvoinnin.
  • Oman oppimisen kapteeni (PS-kustannus 2019). Kiistelty ja kiitelty itseohjautuvuus ansaitsee käytännönläheisen opaskirjan.
  • Arvojen varjot (Bazar 2017). Varjoista nähdään yleensä vain niiden hyveellinen puoli. Jokainen arvo langettaa taakseen kuitenkin myös varjon. Kirja käsittelee arvojen varjojen ilmentymiä yksilön ja yhteisöjen tasolla. Kirjaa varten on haastateltu useita yhteiskunnan vaikuttajia, kuten presidentti Tarja Halosta, professori Esko Valtaojaa, piispa Irja Askolaa ja professori Sixten Korkmania. Kirjan on kuvittanut Jarkko Martikainen. 
  • Laaja-alainen osaaminen käytäntöön - Arviointi, opetuksen suunnittelu ja oppilaan ohjaaminen (Edita 2016). Sisältää mallin laaja-alaisen osaamisen edistämisestä ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelusta.
  • Ryhmä oppimaan (PS-kustannus, 2016), toimittamani teos, jossa on koottu käytännöllisiä ja toiminnallisia harjoituksia uuden opetussuunnitelman hengessä. Kirjoittajina koulun muutoksen huippuosaajia.
  • Laaja-alaisen osaamisen edistämisestä kertova käytännönläheinen opaskirja opettajille Innostava koulun muutos (PS-kustannus, 2015).

Koulutus / Education

Filosofian tohtori (PhD)

Filosofian maisteri 2008: matematiikan ja tietotekniikan aineenopettaja, luokanopettaja (erityispedagogiikka), kasvatustieteen syventävät opinnot

Opetushallinnon tutkinto 2015.

Väitöskirja 2013: Opettaja tulevaisuuden taitojen edistäjänä: ”Jos haluat opettaa noita taitoja, sinun on ensin osattava ne itse”

Master of Science in 2008. Subject teacher of mathematics and ICT (grades 7-9 of Finnish comprehensive school, secondary level) and classroom teacher (grades 0-6), specialized in special education. Advanced special studies in educational science.
Certificate in educational administration.


Muita töitä

Luokan-, aineen- ja erityisluokanopettajan töitä vuosina 2007-2018.

Luennoitsija ja puhuja useissa kasvatustieteellisissä sekä opetusteknologiaan liittyvissä kansainvälisissä ja kansallisissa tapahtumissa.

Opettajakouluttaja yliopistossa.

Opettajien täydennyskouluttaja.

Konsultti ja asiantuntija kansainvälisessä Oppimisen Pohjantähti (New Pedagogies for Deep Learning) -hankkeessa. 2014-2017

Sisällön tuottaminen Innofactorin Skilli-työkaluun 2017.

Asiantuntijana Positiivinen CV -hankkeessa 2018-

Tehtävänlaatija perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointiin, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2017-.

Asiantuntija Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen työryhmässä: sukupuolten sisäisten ja välisten oppimistuloserojen syitä ja taustoja perusopetuksessa 2021. 

Laaja-alaisen osaamisen koulutuskokonaisuus, Espoon kaupunki.

Kouluttaja Opetushallituksen perusopetuksen kehittämiskouluverkostossa (Majakka).

Innovative Teaching and Learning –hankkeen (ITL) tutkija ja koordinaattori, Jyväskylän yliopisto, Agora Center. 2009–2012. Useita tieteellisiä julkaisuja hankkeen tiimoilta.


Previous works

Educator in Majakka (Light house) network, including school administration of all major cities in Finland. Finnish National Board of Education.

Active participation in training teachers, school leaders, and school administration;
participating in societal discussion; and building innovative teaching practices related to
National Core Curriculum change 2016 in Finland.

Consult and educator in global New Pedagogies for Deep Learning program including largest cities in Finland and 7 countries all over the world.

Researcher in international ITL project (Innovative Teaching and Learning,

www.itlresearch.com), Agora Center, University of Jyväskylä. Project funded by Microsoft, in co-operation with Finnish National Board of Education.

Positions as classroom teacher (grades 1-6), special education teacher (grades 7-9) and subject teacher (grades 7-9).

Several positions as University level pre-service teacher educator; University of Jyväskylä, University Consortium Chydenius, Kokkola and Summer University of Central Ostrobothnia, Kokkola.


Julkaisuja / Publications

Norrena, J. 2022. Koulun muutos ja taidollinen oppiminen - missä mennään nyt? Oppiva pore, luettavissa (https://oppivaverkosto.fi/koulun-muutos-ja-taidollinen-oppiminen-missa-mennaan-nyt/).

Norrena, J 2022. Itsensä johtaminen. Teoksessa S.Forsström, S. Hägg, H. Koskela & J. Korkki (toim.) "Kun me harjoitellaan, niin me kaikki opitaan" Itä-Suomen #Paraskoulu -hankkeen loppuraportti. Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu: 64-67.
Norrena, J. 2021. Opettajan vaikeat kysymykset - Arvot, rajat ja työn merkityksellisyys. PS-kustannus.

Saarinen, J., Siekkinen, K., Laimi, T., Ahonen, A., Bernelius, V., Brunila, K., Gustavsson, M., Kauppinen, M. & Norrena J. 2021. Tasa-arvo teoiksi ja todeksi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 19:2021.

Norrena, J. 2019. Oman oppimisen kapteeni. PS-kustannus.

Norrena, J. 2017. Arvojen varjot. Bazar-kustannus.

Norrena, J. 2016. Laaja-alainen osaaminen käytäntöön - arviointi, opetuksen suunnittelu ja oppilaan ohjaaminen. Helsinki: Edita.

Norrena, J. 2016 (toim.) Ryhmä oppimaan - toiminnallisia työtapoja ja tehtäväkehyksiä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Norrena, J. 2015. Innostava koulun muutos: opas laaja-alaisen osaamisen opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Norrena, J. 2015. Oppimisen sähköistäminen. Historian ja yhteiskuntaopettajien liitto HYOL ry, Kleio 3/2015.

Norrena, J. 2013. Doctoral thesis: Opettaja tulevaisuuden taitojen edistäjänä: ”Jos haluat opettaa noita taitoja, sinun on ensin osattava ne itse”. [Teacher enhancing 21st century skills: ”If you want to teach those skills you must master them yourself”] available:
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41742/978-951-39-5227-
3_Vaitos19062013.pdf?sequence=1. Jyväskylän yliopisto: Studies in Computing 169.

Norrena, J. & Kankaanranta, M. & 2012. Innovatiivinen opetus ja oppiminen: koulutuksen kehittyvä ekosysteemi. Kansainvälisen ITL-tutkimuksen toisen tutkimusvuoden tuloksia. Jyväskylän yliopisto: Agora Center.

Norrena, J., Kankaanranta, M. & Nieminen, M. 2011. Kohti innovatiivisia opetuskäytänteitä. Teoksessa M. Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos, 77-100.

Norrena, J., Mämmi, N., Palonen, T., Linnakylä, A. & Haanpää, M. 2011. Tulevaisuuden oppimisympäristö – Aronet teknologian ja pedagogiikan yhdistäjänä. Teoksessa M. Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos, 251-258.

Norrena, J. 2011. Innovatiiviset opetuskäytänteet ja opettaminen. Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. Pro gradu –tutkielma.

Nieminen, M., Norrena, J., Ahonen, A & Kankaanranta, M. 2011. Oppimiskumppaneita – Microsoft tutkimuslähtöisen opetuksen edistäjänä. Teoksessa M. Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos, 259-268.

Norrena, J. & Kankaanranta, M. 2010. Lähtökohtia sekä periaatteita tieto- ja viestintätekniikan innovatiiviselle opetuskäytölle. Teoksessa J. Viteli & A. Östman (toim.) Tuovi 8: interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere, Finland: Department of Information Studies and interactive Media, University of Tampere, 4-9.

Norrena, J. 2008. Tieto- ja viestintätekniikan taidot perusopetuksen luokilla 1-6. Jyväskylän yliopisto: Informaatioteknologian tiedekunta. Pro gradu –tutkielma.

Kiiskinen, P., Niemi, M. & Norrena J. 2007. 24/7 – Nopean palautteen verkko-opetusviikko. Teoksessa R-L Järvelä (toim.) Opetusta verkossa – näkökulmia erilaiseen opetusharjoittelukokemukseen. Jyväskylän yliopisto.